Dispositionsrätt

Dispositionsrätt betyder att man har rätt att få en ledarhund och uppfyller alla kriterier.

De som får dispositionsrätt sätts upp på en väntelista för att få en ledarhund tilldelad. Det finns ingen generell turordning i väntelistan då det är olika kriterier som avgör vilken ledarhund som ska gå till vilken förare. Det är därför mycket svårt att säga hur länge man som ny förare kommer behöva vänta på sin första ledarhund.