Krav på dig som ansöker

För att kunna få dispsitionsrätt till en ledarhund måste man uppfylla vissa kriterier. Dessa är fastslagna i ”Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund”, SFS 2005:340.

De krav som ska vara uppfyllda är att den sökande ska:

  • vara minst 18 år.
  • ha en synskada, som innebär avsaknad av ledsyn.
  • ha behov av samt kunna använda ledarhund som förflyttningshjälpmedel.
  • ha en stabil social situation.
  • ha förmåga att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor.
  • vara bosatt i Sverige.

När Synskadades Riksförbund tar emot en ny ansökan är det första som händer att ansökan gås igenom. Därefter skickas ett bekräftelsebrev ut till den sökande. Om alla uppgifter är ifyllda och ingen viktig information saknas, kontaktas den sökande sedan av en av ledarhundskonsulenterna. Sedan bokas ett hembesök in. På hembesöket pratar man om hur det är att ha ledarhund och vad som krävs av föraren. Man går ut och går tillsammans för att konsulenten ska få en bild av den synskadades orienteringsförmåga. Den synskadades livssituation och omgivning är också viktig.

Om ledarhundsverksamheten anser att den sökande kan komma ifråga för en ledarhund blir man kallad till en informationskurs. Där får man prova att gå med ledarhund och får möjlighet att utvidga sina kunskaper om hur det är att leva tillsammans med en ledarhund. Informationskursen är fyra dagar lång och genomförs några gånger per år.

Efter informationskursen fattas beslut om den sökande ska få en dispositionsrätt, alltså att man har rätt att få en ledarhund och uppfyller alla kriterier.