Tilldelning av ledarhund

Ungefär sex gånger per år får SRF leverans av nya ledarhundar. Dessa ska då tilldelas till blivande förare.

Vid tilldelning av ledarhundar matchas de aktuella hundarna med förare på väntelistan. Hundens och förarens aktivitetsnivå ska matchas liksom hundens mankhöjd och förmåga att passa in i förarens miljö. Syftet med detta är att i så hög utsträckning som möjligt ge de bästa förutsättningarna för ekipaget att fungera under många år tillsammans.