på första bilden står en kvinlig ledarhundsförare med svarta glasögon. Hon håller i en ledarhundssele som sitter på en ljusbrun labrador. Selen är vit med SRFs blå logga på sidorna. På handtaget finns en text om att inte störa ledarhunden i arbete.

Ledarhundar och allergener

Ledarhundar är certifierade tjänstehundar och är mycket vältränade. Hunden ska exempelvis kunna sitta eller ligga invid sin förare utan att påverkas av person/hund- eller miljöstörningar. Ledarhundens kontrollerade och lugna rörelsemönster medför att spridning av eventuella allergen minskar.

Ledarhunden är en speciell typ av tjänstehund, eftersom den hjälper föraren i vardagslivet. Därför får hunden följa med sin förare in på posten, apoteket, försäkringskassan, tåg, flyg, i kollektivtrafiken och andra offentliga platser.

Ledarhunden får också i de flesta fall medföras i serveringslokaler, restauranger och butiker (verksamhetsföreståndaren har ytterst beslutsrätt). Det är dock viktigt att det tydligt framgår på hundens sele genom text och logotyp att det är en ledarhund. Hundföraren ska också alltid medföra sin förarlegitimation med bild på hund och förare.

Fakta om hundallergen

Forskning pågår bland annat inom diagnostik, prevention och behandling av pälsdjursallergi. Det finns i dag sex kända allergen som en hund utsöndrar i olika mängder, i form av mjäll, saliv och urin som endast finns hos okastrerade hanhundar. (Samtliga ledarhundar är kastrerade).

Det finns inga hundar eller hundraser som är helt allergifria. Det finns inte heller några raser eller blandraser som generellt har längre allerginivåer än andra. Vetenskapliga studier visar att det skiljer sig mer mellan individuella hundar än mellan olika raser. Däremot kan enskilda hundindivider ha låga eller höga mängder allergener i päls och saliv.

Därför kan det hända att man tål en specifik hund men inte en annan hund av samma ras.

Det finns vetenskapliga studier som visar att tvätt av hunden minskar spridningen av samtliga allergen som kommer ifrån huden, eller fastnar i pälsen när hunden slickar sig, respektive om hunden skvätter urin på sig.

(referens Hodson T et al Washing the dog reduces allergen levels, but the dog needs to be washed twice a week. J Allergy Clin Immunol 1999;103:581-5.).

Synskadades Riksförbund, SRF, har under perioden september 2018 till juni 2021 allergentestat alla potentiella ledarhundar inför certifiering. Motivet för dessa tester är att personer med pälsdjursallergi också ska ha möjlighet att tilldelas en ledarhund. Testerna bekräftar att mängden allergener skiljer sig mer mellan hundindivider, än mellan hundraser.

Ledarhundens kontrollerade och lugna rörelsemönster medför en minskad spridning av eventuella allergener. 

Pälsdjursallergener finns utan att ett djur är närvarande

Allergener hos pälsdjur kan överföras till oss människor via mjäll, hår, urin eller saliv. Därför kan antas att allergenerna är mycket spridda i samhället och finns i många offentliga miljöer eftersom så många har djur hemma. Det är särskilt tydligt i miljöer där många människor vistas, som skolor och förskolor. Många personer med pälsdjursallergi som inte har några husdjur hemma, upplever ändå problem i dessa miljöer. (referens Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen och Karolinska Institutet). Alltså kan personer som reagerar mot ledarhundar i offentliga miljöer tipsas om den rapporten.

Hinder i olika miljöer för allergiker

Enligt Statistiska centralbyrån finns det i Sverige närmare 800 000 hundar. Av dessa är cirka 260 certifierade ledarhundar. Cirka 5-15% av befolkningen har allergiska besvär orsakade av katt och/eller hund.

Astma och Allergiförbundet genomförde en medlemsstudie 2016 om vilka hinder som finns i olika miljöer. I kollektivtrafik, butiker, köpcentrum och offentliga miljöer uppger flest att de besväras av parfymdofter följt av tobaksrök, svårighet att inte kunna äta maten, reaktion mot pollen och sist uppgavs pälsdjur som ett hinder.

På restaurang och café uppger svarande att det mest är svårigheten att inte kunna äta maten som utgör problem. Härefter nämns pollen, pälsdjur, tobaksrök och parfymdofter. 

Hinder i olika miljöer för ledarhundsekipage

Många ledarhundsförare vittnar om att man nekats att komma in på restauranger och caféer med motiveringen att det kan finnas hundallergiker i lokalen.

Det förekommer också tillgänglighetsproblem i träningslokaler och på ett fåtal arbetsplatser. Även här grundat på en oro för eventuella allergikers situation.

En del chaufförer i taxi och färdtjänstbilar nekar att köra ledarhundsekipage med hänvisning till att de är oroade över att det kan påverka eventuella kunder som är hundallergiker. Hundar ska transporteras bakom transportgaller eller i särskild box. De sitter inte i passagerarsätena och sprider därmed färre allergen.

Hundallergiker och ledarhundsekipage kan oftast lösa eventuella problem sinsemellan. Både Synskadades Riksförbund och Astma och allergiförbundet arbetar för ett samhälle där både personer med allergi och ledarhundsekipage kan leva ett rikt liv tillsammans med andra och varandra.

För mer information www.srf.nu/det-har-gor-vi/ledarhundar/