Om du tror att en ledarhund far illa

Om du tror att en ledarhund far illa kan du anmäla det till oss anonymt.

Vi vill gärna få en muntlig kontakt med dig. Det för att vi ska kunna ställa följdfrågor och skapa oss en helhetsbild av vad som har hänt. Om anmälningar inkommer om förarens hantering av hunden genomför Synskadades Riksförbund en utredning.

Kontakta handläggare Matilda Apelqvist
Telefon: 08 - 39 91 35
Epost:matilda.apelqvist@srf.nu