Statistik

Det finns idag cirka 260 ledarhundsekipage i Sverige, alla ledarhundar ägs av staten genom Synskadades Riksförbund. Den vanligaste rasen är Labrador Retriever.

Under 2018-2021 köper Synskadades Riksförbund in 40 nya ledarhundar  per år från våra leverantörer. Dessa tilldelas förare vid sex tillfällen under året. 

På väntelistan finns ett 50-tal personer som erhållit dispositionsrätt till ledarhund. Ytterligare cirka 30 personer väntar på beslut gällande ansökan om att få dispositionsrätt.

Statistik jämförelse mellan åren 2019 och 2020

Antalet ledarhundsekipage i Sverige har ökat från 259 till 261.

Antal hundar som tagits ur tjänst har ökat från 41 till 44 stycken.

Antalet reklamationer har ökat från 1 till 4.

Vilka hundraser har vi (april 2021)

237 labradorer
9 schäfer
4 blandras golden/labrador
9 storpudel
1 labradoodle

Ledarhundsförare

261 ledarhundsekipage i tjänst april 2021. Av dessa är:
150 kvinnor
111 män

Åldersstatistik (december 2020)

74 procent är i arbetsför ålder

Var finns ekipagen (april 2021)

Blekinge, 1
Dalarna, 9
Gotland, 2
Gävleborg, 4
Göteborg/Bohuslän, 28
Halland, 7
Jämtland, 3
Jönköping, 10
Kalmar, 3
Kronoberg, 2
Norrbotten, 4
Skaraborg, 12
Skåne, 38
Stockholm, 66
Sörmland, 6
Uppsala, 8
Värmland, 7
Västa Götaland, 16
Västerbotten, 8
Västernorrland, 4
Västmanland, 5
Örebro, 7
Östergötland, 10

Statistik ledarhundar åren 2010-2019

2010
40 nya placerade ledarhundar
16 hundar tagna ur tjänst
2 återtagna hundar
42 sökanden i kö
292 ledarhundar i tjänst

2011
39 nya placerade ledarhundar
27 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
53 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2012
39 nya placerade ledarhundar
26 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
38 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2013
38 nya placerade ledarhundar
18 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
52 sökanden i kö
290 ledarhundar i tjänst

2014
35 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
46 sökanden i kö
288 ledarhundar i tjänst

2015
36 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
59 sökanden i kö
272 ledarhundar i tjänst

2016
36 nya placerade ledarhundar
41 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
54 sökanden i kö
271 ledarhundar i tjänst

2017
36 nya placerade hundar
46 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
56 sökanden i kö
262 ledarhundar i tjänst

2018
40 nya placerade hundar
41 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
52 sökanden i kö
259 ledarhundar i tjänst

2019
44 nya tilldelade hundar (16 placerade januari 2020)
3 hundar reklamerade (ny leverans 2020)
44 hundar tagna ur tjänst
0 återtagen hund
53 sökanden i kö
245 ledarhundar i tjänst (261 från januari 2020)