Statistik

Det finns idag (oktober 2019) 259 ledarhundsekipage i Sverige, alla ledarhundar ägs av staten genom Synskadades Riksförbund. Den vanligaste rasen är Labrador Retriever.

Under 2018-2021 köper Synskadades Riksförbund in 40 nya ledarhundar från våra leverantörer. Dessa tilldelas förare vid sex tillfällen under året. 

Väntelistan uppgår cirka 50 personer som erhållit dispositionsrätt till ledarhund. Ytterligare cirka 20 personer väntar på beslut gällande ansökan om att få dispositionsrätt. Statistiken visar att om man haft ledarhund tidigare så har 26 procent av förarna fått en ny hund inom 3 månader. Har man inte haft ledarhund tidigare kan det ta upp till 1-2 år innan en tilldelning sker. 2019 är 49 ledarhundar 10 år eller mer.

Under åren 2014-2018 gick 178 hundar ut i tjänst hos ledarhundsförare. 28 har under dessa år av olika skäl omplacerats till ny förare. Samtliga utplacerade på nytt med gott resultat.

7 hundar togs ur tjänst på grund av dressyrbrister, varav 4 reklamerades inom garantitiden. 11 hundar togs ur tjänst på grund av medicinska fel, varav 4 reklamerades inom garantitiden. 4 hundar togs ur tjänst av annan orsak.

Tittar vi enbart på år 2018 gick 38 hundar ut i tjänst hos ledarhundsförare. En togs ur tjänst och reklamerades av medicinska skäl inom garantitiden. 3 har omplacerats till ny förare. Samtliga med gott resultat.

Vi kan tacka vår kompetenta personal för att vi haft så fina resultat i verksamheten!

 Vilka hundraser har vi (januari 2019)

232 labradorer
12 schäfer
7 blandras golden/labrador
7 storpudel
1 labradoodle

Var finns ledarhundsekipagen (augusti 2018)

Norrbotten 3 ekipage (2 kvinnor)
Västerbotten 10 ekipage (5 kvinnor)
Jämtland 3 ekipage (1 kvinna)
Västernorrland 7 ekipage (5 kvinnor)
Dalarna 10 ekipage (6 kvinnor)
Gävleborg 4 ekipage (2 kvinnor)
Uppsala län 8 ekipage (3 kvinnor)
Stockholms län 62 ekipage (44 kvinnor)
Gotland 2 ekipage (2 kvinnor)
Värmland 7 ekipage (5 kvinnor)
Södermanland 6 ekipage (4 kvinnor)
Västmanland 7 ekipage (4 kvinnor)
Östergötland 10 ekipage (6 kvinnor)
Örebro län 7 ekipage (1 kvinna)
Jönköpings län 9 ekipage (4 kvinnor)
Bohuslän/ Göteborg 24 ekipage (15 kvinnor)
Älvsborg 14 ekipage (7 kvinnor)
Skaraborg 11 ekipage (6 kvinnor)
Kronoberg 4 ekipage (2 kvinnor)
Halland 8 ekipage (6 kvinnor)
Kalmar län 4 ekipage (4 kvinnor)
Blekinge 4 ekipage
Skåne 35 ekipage (16 kvinnor)

258 ledarhundsekipage i tjänst. Av dessa är:

154 kvinnor
104 män

Åldersstatistik (februari 2018)

73 procent är i arbetsför ålder

11 förare är mellan 24-30 år

19 förare är mellan 31-40 år

56 förare är mellan 41-50 år

105 förare är mellan 51-67 år

53 förare är mellan 68-75 år

19 förare är mellan 76-89 år

Statistik ledarhundar åren 2010-2017

2010
40 nya placerade ledarhundar
16 hundar tagna ur tjänst
2 återtagna hundar
42 sökanden i kö
292 ledarhundar i tjänst

2011
39 nya placerade ledarhundar
27 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
53 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2012
39 nya placerade ledarhundar
26 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
38 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2013
38 nya placerade ledarhundar
18 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
52 sökanden i kö
290 ledarhundar i tjänst

2014
35 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
46 sökanden i kö
288 ledarhundar i tjänst

2015
36 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
59 sökanden i kö
272 ledarhundar i tjänst

2016
36 nya placerade ledarhundar
41 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
54 sökanden i kö
271 ledarhundar i tjänst

2017
36 nya placerade hundar
46 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
56 sökanden i kö
262 ledarhundar i tjänst