Statistik

Det finns idag cirka 260 ledarhundsekipage i Sverige, alla ledarhundar ägs av staten genom Synskadades Riksförbund. Den vanligaste rasen är Labrador Retriever.

Under 2018-2021 köper Synskadades Riksförbund in 40 nya ledarhundar  per år från våra leverantörer. Dessa tilldelas förare vid sex tillfällen under året. 

På väntelistan finns ett 50 tal personer som erhållit dispositionsrätt till ledarhund. Ytterligare cirka 30 personer väntar på beslut gällande ansökan om att få dispositionsrätt.

Statistik omplaceringar 2014-2018
Statistiken visar att om man haft ledarhund tidigare så har 26 procent av förarna fått en ny hund inom 3 månader. Har man inte haft ledarhund tidigare kan det ta upp till 1-2 år innan en tilldelning sker. 

Under åren 2014-2018 gick 178 hundar ut i tjänst hos ledarhundsförare. 28 har under dessa år av olika skäl omplacerats till ny förare. Samtliga utplacerade på nytt med gott resultat.

7 hundar togs ur tjänst på grund av dressyrbrister, varav 4 reklamerades inom garantitiden. 11 hundar togs ur tjänst på grund av medicinska fel, varav 4 reklamerades inom garantitiden. 4 hundar togs ur tjänst av annan orsak.

Tittar vi enbart på år 2018 gick 38 hundar ut i tjänst hos ledarhundsförare. En togs ur tjänst och reklamerades av medicinska skäl inom garantitiden. 3 har omplacerats till ny förare. Samtliga med gott resultat.

Vi kan tacka vår kompetenta personal för att vi haft så fina resultat i verksamheten!

Vilka hundraser har vi (december 2019)

233 labradorer
10 schäfer
5 blandras golden/labrador
9 storpudel
4 labradoodle

Ledarhundsförare

261 ledarhundsekipage i tjänst från januari 2020. Av dessa är:
153 kvinnor
108 män

Åldersstatistik (december 2019)

74 procent är i arbetsför ålder
38 förare är under 40 år

Var finns ekipagen (mars 2020)

Blekinge, 4
Dalarna, 7
Gotland, 1
Gävleborg, 4
Göteborg/Bohuslän, 23
Halland, 7
Jämtland, 3
Jönköping, 9
Kalmar, 5
Kronoberg, 2
Norrbotten, 4
Skaraborg, 14
Skåne, 37
Stockholm, 63
Sörmland, 7
Uppsala, 8
Värmland, 7
Västa Götaland, 17
Västerbotten, 10
Västernorrland, 7
Västmanland, 6
Örebro, 7
Östergötland, 10

Statistik ledarhundar åren 2010-2019

2010
40 nya placerade ledarhundar
16 hundar tagna ur tjänst
2 återtagna hundar
42 sökanden i kö
292 ledarhundar i tjänst

2011
39 nya placerade ledarhundar
27 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
53 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2012
39 nya placerade ledarhundar
26 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
38 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2013
38 nya placerade ledarhundar
18 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
52 sökanden i kö
290 ledarhundar i tjänst

2014
35 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
46 sökanden i kö
288 ledarhundar i tjänst

2015
36 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
59 sökanden i kö
272 ledarhundar i tjänst

2016
36 nya placerade ledarhundar
41 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
54 sökanden i kö
271 ledarhundar i tjänst

2017
36 nya placerade hundar
46 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
56 sökanden i kö
262 ledarhundar i tjänst

2018
40 nya placerade hundar
41 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
52 sökanden i kö
259 ledarhundar i tjänst

2019
44 nya tilldelade hundar (16 placerade januari 2020)
3 hundar reklamerade (ny leverans 2020)
44 hundar tagna ur tjänst
0 återtagen hund
53 sökanden i kö
245 ledarhundar i tjänst (261 från januari 2020)