Till ledarhundsteam

Du och din hund har en relation värd att vårda. För att den relationen ska fungera så bra som möjligt finns ledarhundsverksamheten på Synskadades Riksförbund till hjälp.

Här hittar du viktig information gällande olika situationer som kan uppstå när du ska resa, äta ute eller av olika anledningar behöver hundvakt.

 1. Om ledarhunden blir akut sjuk

  Tyvärr händer det att våra ledarhundar insjuknar plötsligt och blir så medtagna att en akut vårdinsats blir nödvändig.

 2. Ledarhunden i samhället

  Ledarhunden är en speciell typ av tjänstehund, eftersom den hjälper föraren i vardagslivet. Därför får hunden följa med sin förare in p…

 3. Att resa som ledarhundsekipage

 4. Support

  När utbildningarna är genomförda sker härefter löpande support och uppföljning.

 5. Brukarråd

  Synskadades Riksförbunds ledarhundsverksamhet har ett brukarråd.

 6. Ledarhund tas ur tjänst eller återtas

 7. Åldrande ledarhund

  För SRF är det viktigt att våra ledarhundar som är i tjänst mår bra. När hundarna börjar åldras måste deras hälsa och funktion kontroll…

 8. Åtaganden som förare

  När du börjar disponera en ny ledarhund får du skriva på en särskild förbindelse.