En gul labrador sitter i snö och solar sig. Himlen är klarblå

Åldrande ledarhund

För SRF är det viktigt att våra ledarhundar som är i tjänst mår bra. När hundarna börjar åldras måste deras hälsa och funktion kontrolleras.

När din hund fyller 10 år kommer du att få ett brev med information om att en obligatorisk veterinärbesiktning ska ske. Vid behov kommer också en funktionskontroll att genomföras av våra konsulenter. Om allt verkar vara bra kommer nytt brev om en obligatorisk veterinärbesiktning när hunden fyller 11 år.

Veterinärbesiktning och funktionskontroll kan påvisa att hunden inte längre ska arbeta som ledarhund.

Beslut om att ta ledarhund ur tjänst tas av Synskadades Riksförbund efter samråd med den konsulent du haft kontakt, vår veterinär och i dialog med dig.

Om inte hunden är så illa där ann att den behöver avlivas kan hunden genom gåvobrev från Synskadades Riksförbund få en ny ägare. Vår ambition är att hunden ska flyttas så lite som möjligt och få bo i en miljö där den trivs.

  • Först ska hunden veterinärbesiktigas så att vi vet att den är frisk nog att bli en privathund.
  • Du som förare har möjlighet att få hunden på gåvobrev. Du ska då vara medveten om att du i din tur inte får ge bort den till någon annan. Du får inte stå på väntelistan så länge du har kvar din gamla hund.
  • Om du lever tillsammans med en partner kan denne få hunden på gåvobrev. Denne måste då ta allt praktiskt ansvar för den pensionerade hunden när du tilldelas en ny ledarhund.
  • Innan gåvobrev skrivs ska sele, tjänstekort och hälsobok returneras till SRF.