Åtaganden som förare

När du börjar disponera en ny ledarhund får du skriva på en särskild förbindelse.

Förbindelsen beskriver följande:

    Hunden som ledarhund

 • Ha behov av ledarhund och aktivt använda hunden som förflyttningshjälpmedel
 • Kunna ge hunden relevanta signaler och ett gott stöd
 • Ge hunden fysisk och psykisk stimulans så att den kan fungera väl som ledarhund
 • Genomgå all obligatorisk utbildning
 • Hålla hunden tillgänglig för kompletterande dressyr
 • Informera Ledarhundsverksamheten om hunden inte längre används som ledarhund

     Ledarhundens skötsel

 • Rasta, utfordra och i övrigt sköta hunden enligt gällande djurskyddslag
 • Tillse att hunden håller normalt hull och en gång per år rapportera hundens vikt till SRFs veterinär
 • Informera SRF när hunden är allvarligt sjuk
 • Tillse att hälsojournal är ifylld vid varje veterinärbesök
 • Återlämna hunden, sele och hälsobok/hälsojournal då ledarhunden tagits ur tjänst

     Ledarhunden i samhället

 • Ha kontroll över hunden på allmän plats och i allmänna lokaler
 • Strikt hundägaransvar gäller för ledarhundsförare
 • Åta sig vårdnadsansvaret i enlighet med lagen om tillsyn av hundar och katter samt djurskyddslagen
 • Ha en hemförsäkring som täcker eventuella kostnader i samband med skadeståndsanspråk åsamkade av ledarhunden
 • Tillse att SRFs Ledarhundsverksamhet har aktuella adressuppgifter

 Om villkoren ej är uppfyllda kan Synskadades Riksförbund fatta beslut om återtagande av ledarhunden.

Härutöver ansvarar också du som förare för att veterinärkontroller sker när hunden är 6, 8 och 10 år.