Att resa som ledarhundsekipage

Allmänt:

Som tjänstehundförare får du en tjänstekortslegitimation att bära med dig som försäkrar att du och din hund är ett tjänstehundsekipage.

Kollektivtrafik, flyg och tåg

Ledarhunden får utan kostnad åka buss, tåg och inrikesflyg.

Taxi, färdtjänst och i egen bil

Jordbruksverket föreskrifter säger är att:
När hunden ledsagas av en fysisk person är det den som ansvarar för djuren under transporten.

Hunden ska vara säkrad vid inbromsning för att varken hunden eller personerna i bilen ska komma till skada om man måste göra en kraftig inbromsning. För att åstadkomma den här säkringen räcker det med att bilens bagageutrymme är avgränsat med ett galler. Om ett sådant galler saknas måste man ha en säkrad transportbur eller ett speciellt anpassat säkerhetsbälte. Det räcker alltså inte bara med en transportbur, utan den måste kunna säkras i bagageutrymmet.

Problemet med att ha med eget säkerhetsbälte är att det förutsätter att hunden får sitta på passagerarplats i exempelvis en taxi.

Utlandsvistelse

Ledarhundsförare som planerar att resa utomlands tillsammans med sin ledarhund ska ta kontakt med SRFs veterinär. Det kan finnas risker för hunden vid utlandsvistelse som behöver beaktas. SRF godkänner inte utlandsresor förrän ledarhundens garantiår löpt ut.

De flesta flygbolagen kräver ett certifikat som styrker att ledarhunden får medfölja utomlands. Sådant certifikat utfärdas av SRF.

Vid resor utanför EU, Norge och Schweiz, skall föraren inhämta särskilt intyg från SRF om att hunden kan medtas utomlands. I det fall sådant intyg inte inhämtats kan föraren själv få ersätta de veterinärkostnader som eventuellt kan uppkomma i anslutning till utlandsvistelsen.

Långa flygresor

IATAs ”Live Animal Regulations” (LAR) anger bland annat att transportbehållaren måste vara anpassad till arten som transporteras och att den måste tillåta djuret att stå upp, vända sig och ligga ner på ett naturligt sätt. Det finns dock inga specifika bestämmelser gällande rastning av djur som reser i kabinen. Det är dessutom svårt rent praktiskt att rasta djuren under långa flygturer. Utöver de bestämmelser som finns i LAR så är det upp till flygbolagen vad de har för regler kring transport av djur i kabinen. När man gått igenom säkerhetskontrollen i ankomstlandet befinner man sig inte längre på internationellt territorium och då är det det aktuella landets bestämmelser som gäller.

Om du planerar för en längre flygresa ska du alltid först kontakta ledarhundsverksamhetens veterinär. Om flygresan inte tillåter tillräckligt med rastning kan du komma att nekas ta med din ledarhund.

Tänk på att:

  • SRF godkänner inte utlandsresor förrän ledarhundens garantiår löpt ut.
  • När man beställer en taxi ska man be om en bil som har ett transportgaller.
  • På grund av skaderisk ska aldrig ledarhundsekipage åka rulltrappa.

Jennie Lindhé 08-39 91 93
veterinar@srf.nu

Administration
Susanne Haglund 08-39 91 35
susanne.haglund@srf.nu