En man sitter med sin ledarhund i en skog.

Ledarhunden i samhället

Ledarhunden är en speciell typ av tjänstehund, eftersom den hjälper föraren i vardagslivet. Därför får hunden följa med sin förare in på apoteket, i klädbutiker och andra offentliga platser.

Som tjänstehundförare får du en tjänstekortslegitimation att bära med dig, som försäkrar att du och din hund är ett tjänstehundsekipage.

I livsmedelsbutik

När hundföraren besöker livsmedelsbutiker får, enligt Livsmedelsverket, ledarhunden tas med in i lokalen, om verksamhets föreståndare ger sitt medgivande. Dock kan hunden ibland vara tvungen att placeras utanför kassorna.

Läs EU-reglerna om ledarhund i livsmedelslokal.

På restaurang

När hundföraren besöker restauranger får, enligt Livsmedelsverket, ledarhunden tas med in i lokalen, om verksamhetens föreståndare ger sitt medgivande. Restauranger får alltså släppa in synskadade med ledarhund. Det förekommer argument från en del föreståndare om att det kan ge allergiska reaktioner hos andra kunder.
Risken att någon av de 261 personer (januari 2020) som har ledarhund i Sverige skulle träffa på en person med allvarlig allergi mot hund är försvinnande liten. En ledarhund är dessutom tränad att ligga still och är inte ett djur som springer runt och sprider allergen på det sättet.

Råkar du ut för en sådan situation, försök argumentera utifrån detta. Ett sätt annat sätt att hantera situationen kan vara ”först på plats”. Om det framgår att det redan är en person med allergi mot hund på restaurangen vid detta tillfälle, kanske du ska avstå från att gå in. Likaledes gäller om du är på plats först, då får personen med allergin avstå från att gå in.

Synskadades Riksförbund arbetar för ett samhälle där både personer med allergi och personer med synskada kan leva ett rikt liv tillsammans med andra och varandra.

Ledarhunden får exempelvis åka i alla vagnar på en tunnelbana, vilket kan bli ett problem för den som har allergi mot hund. Forskning visar att mängden allergen skiljer sig mer mellan olika hundindivider, än mellan olika raser, så det finns inga generella svar att ge.

Synskadades Riksförbund har tecknat en överenskommelse med Astma- och Allergiförbundet som handlar om situationer där personer med allergi mot hund och ledarhundsekipage möts internt i våra organisationer. Ingen av parterna kan hävda sin egen och suveräna rätt. Båda har lika rätt, och det gäller att hitta formen för att i praktiken klara ut hur rätten ska tillgodoses. Parterna måste visa respekt för varandras ståndpunkter, och vilja att lösa problemet. Om en ledarhundsförare och en person med allergi mot hund exempelvis deltar på samma kurs, ska organisationerna arbeta för att de berörda parterna på egen hand ska kunna lösa situationen.

Läs mer om överenskommelsen med Astma- och Allergiförbundet.