Om ledarhunden blir akut sjuk

Tyvärr händer det att våra ledarhundar insjuknar plötsligt och blir så medtagna att en akut vårdinsats blir nödvändig.

Om det händer på kvällar/nätter och helger då det är svårt att nå Ledarhundsverksamheten så kan situationen kännas ännu mer betungande. Nedan kommer lite vägledning om olyckan skulle vara framme i en sådan situation.

Om du upplever att hunden insjuknat snabbt och har ett nedsatt allmäntillstånd så ska du kontakta närmsta öppna veterinärmottagning även om du inte har fått kontakt med oss dessförinnan! Följ de råd du får och åk in om kliniken gör den bedömningen.

Väl på plats så har kliniken fria händer att ge livräddande och understödjande behandling för att stabilisera sjukdomsläget. Samtidigt påbörjas undersökningar för att komma fram till en diagnos. Skulle det vara uppenbart för veterinären att hunden är under stort lidande och sannolikheten för tillfrisknade låg så finns möjligheten att låta hunden ”somna in” på grund av djurskyddsskäl. I de fall där onödigt lidande kan undvikas och prognosen anses som dålig får avlivning ske utan att SRF först gett sitt medgivande.

I de flesta fall är det dock inte så, hunden kommer att få erforderlig vård för att tillståndet ska stabiliseras och smärta dämpas. Under tiden så hoppas vi på att man har kommit fram till en diagnos och att vi på SRF och behandlande veterinär har fått kontakt så att vi kan samråda om nästa steg.

Fram till detta steg så ska hunden få den vård som behövs såvida inte hundens lidande är stort och prognosen anses som dålig.

I övriga fall, då det inte rör sig om akuta situationer, så bör Jennie Lindhé eller någon annan på Ledarhundsverksamheten kontaktas före veterinärvård tas i anspråk. Detta särskilt vid veterinärkostnader överstigande 7000 kr.

 Har du fler frågor och funderingar kring detta så hör gärna av dig!