Support

När utbildningarna är genomförda sker härefter löpande support och uppföljning.

Behöver du support? ring 08-39 91 92. Du kan också mejla till support@srf.nu. På detta telefonnummer hittar ni just nu Annette Grönholm. Hon ansvarar för att lägga ut supportuppdrag till våra leverantörer och andra externa instruktörer som vi samarbetar med. Hon kommer också att följa upp supporten genom att kontakta er förare efteråt.

För minskad smittspridning av Corona

För att minska smittspridningen av Corona har vi erbjudit förare som är aktuella för grundkurs 2 (GK2) möjlighet att få denna på hemmaplan under cirka två dagar utomhus. Den genomförs antingen av våra konsulenter, våra leverantörer eller någon av de externa instruktörer som vi anlitar.

Vi genomför inte heller informationskurser för de som ansöker om dispositionsrätt. Hembesök sker dels via telefonsamtal och dels utomhus vid sökandens bostad. Även här erbjuder vi kurs på hemmaplan under cirka två dagar. I dessa fall sker kursen utomhus tillsammans med leverantörer som har med sig hundar som kan köras av sökanden.

Vi har upprättat riktlinjer för minskad smittspridning som innebär att alla supportuppdrag och kurser föregås av telefonsamtal med föraren för att säkerställa att de mår bra.

Vi besöker inte förarna i deras hem. Vi överenskommer och möter upp förarna utomhus.

Känner man sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber får man inte träffa våra ekipage. Man ska vänta minst två dygn efter att man blivit frisk innan man får fullfölja uppdrag inom ledarhundsverksamheten.

Slutprov av hundar i Norge har skjutits upp på grund av karantänregler vid gränsen.

Håll igång träningen.

Ledarhunden får mycket utbildning och träning och det är sedan förarens uppgift att upprätthålla och finslipa dressyren. Dressyren är en färskvara.

  1. Tillbehör

    SRF bistår kostnadsfritt alla ledarhundsförare med följande tillbehör: