Ledarhund tas ur tjänst eller återtas

  1. Återtagande av dispositionsrätt och ledarhund

    Enligt lagstiftningen ska en dispositionsrätt till ledarhund tas tillbaka om den som tilldelats ledarhunden inte längre uppfyller krave…

  2. När hunden inte kan jobba längre

    En ledarhund tas ur tjänst i huvudsak på grund av ålder men också av andra hälsoskäl.