Hört i media

Nedan finns länkar till inslag som gäller frågan om vem som ska ansvara för ledarhundsverksamheten i framtiden.

Radio SRF 15 mars

Läns- och riksnytt Stockholm 20 mars

Tidningen Brukshunden

Skånes taltidning 22 mars 

SVT Örebro 24 april