Talboksfodral och svartskriftsböcker på ett bord bredvid varandra

Källor och lagtexter

Vänstermenyn innehåller länkar till bl.a. lagar, litteratur och andra rapporter som kan användas i en ansökan om LSS-ledsagning.

Länken SRF Folkbildning innehåller referenslitteratur till det som tidigare var Rättighetsprojektet och kan beställas i punktskrift, talbok, e-text och storstil.

Litteratur under övriga länkar som sedan tidigare finns tillgängliga i Legimus är markerade med (L). Tidigare tillgängliga upplagor är markerade med (LT).

 1. Lagtexter

  Listan innehåller lagar för ansökan om ledsagning enligt LSS och den förvaltningsrättsliga processen. Länkarna leder till riksdagens he…

 2. Rättsfall & beslut från högsta instans

  Prejudikat & beslut som bidragit till rättsutvecklingen avseende LSS-lagen med fokus på ledsagning

 3. Kammarrättspraxis

  Konsekvenserna till följd av att vara blind har räckt för att tillhöra LSS-lagens personkrets 3 mellan 2001 - 2015, även gravt synskada…

 4. Myndighetspublikationer

  Relevanta utredningar; propositioner (prop.) m.fl. rapporter och promemorior i omvänd kronologisk ordning

 5. Beslut från JO & IVO m.fl.

  Beslut från olika tillsynsmyndigheter såsom JO (Justitieombudsmannen) och IVO (Inspektionen för vård och omsorg), )i omvänd kronologisk…

 6. Juridisk litteratur

  Källmaterialet presenteras fallande efter utgivningsår med utgivningsår, titel, upplaga och sist författare

 7. Juridiska artiklar

  Artiklarna presenteras i fallande ordning efter utgivningsår med utgivningsår, titel, upplaga och sist författare (FT = Förvaltningsrät…

 8. Böcker om LSS

  Listan över juridisk litteratur i vänstermenyn innehåller enbart en bok om LSS, LSS-handboken från 2018. Det beror på att många av de L…

 9. Beställ referenslitteratur via SRF Folkbildning

  Följande referenslitteratur användes i Rättighetsprojektet för arbetet med LSS-lagstiftning och förvaltningsprocess.

 10. Uppsatser, artiklar m.m.

  Relevanta publikationer såsom examensarbeten från juristprogram och tidningsartiklar om LSS-ledsagning och stora svårigheter i vardagen…