Talboksfodral och svartskriftsböcker på ett bord bredvid varandra

Källor och lagtexter

Vänstermenyn innehåller länkar till bl.a. lagar, litteratur och andra rapporter som kan användas i en ansökan om LSS-ledsagning.

Länken SRF Folkbildning innehåller referenslitteratur till Rättighetsprojektet som kan beställas i punktskrift, talbok, e-text och storstil.

Litteratur under övriga länkar som sedan tidigare finns tillgängliga i Legimus är markerade med (L). Tidigare tillgängliga upplagor är markerade med (LT).

Tillgänglighetsarbetet fortsätter under 2019 genom SRF Folkbildning.

 1. Lagtexter

  Listan innehåller lagar för ansökan om ledsagning enligt LSS och den förvaltningsrättsliga processen. Länkarna leder till riksdagens he…

 2. Rättsfall från högsta instans

  Prejudikat som bidragit till rättsutvecklingen avseende LSS-lagen med fokus på ledsagning

 3. Myndighetspublikationer

  Relevanta utredningar; propositioner (prop.) m.fl. rapporter och promemorior i omvänd kronologisk ordning

 4. Juridisk litteratur

  Källmaterialet presenteras fallande efter utgivningsår med utgivningsår, titel, upplaga och sist författare

 5. Juridiska artiklar

  Källmaterialet presenteras fallande efter utgivningsår med utgivningsår, titel, upplaga och sist författare (FT = Förvaltningsrättslig …

 6. Böcker om LSS

  Listan över juridisk litteratur i vänstermenyn innehåller enbart en bok om LSS, LSS-handboken från 2018. Det beror på att många av de L…

 7. Beställ referenslitteratur via SRF Folkbildning

  Följande referenslitteratur används i Rättighetsprojektet för arbetet med LSS-lagstiftning och förvaltningsprocess

 8. Uppsatser, artiklar m.m.

  Relevanta publikationer såsom examensarbeten från juristprogrammet, tidningsartiklar m.m. i omvänd kronologisk ordning