En man blir ledsagad av en kvinna under en löprunda i skogsmiljö.

Om projektet

Personer med synnedsättning behöver en ledsagare för att kunna ta sig utanför hemmet, till livet, för att exempelvis behålla hälsan genom att kunna träna som alla andra.

 

Projektets syfte

Syftet med rättighetsprojektet är att öka medlemmarnas kunskap om sin rätt till stödinsatser i form av ledsagning enligt LSS från sin hemkommun. För att ge hjälp till självhjälp med ansökan om LSS-ledsagning, kommer ideella rättighetsstödjare att engageras. Rättighetsstödjarna och distriktsombudsmän att utbildas i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen) med inriktning på insatsen ledsagarservice och bakomliggande rättsprinciper. 

Tidsplan

Projektet startade i september 2018 med rekrytering av projektledaren Dennis Ivarsson, som är tingsmeriterad och har varit yrkesverksam jurist sedan 2014. Projektet kommer att sjösättas i två eller tre försöksdistrikt under 2019, med målet att utveckla metoder för utvidgning av projektet till fler distrikt med jämförbara förutsättningar under år 2020. Marknadsföring kommer att bedrivas redan i uppstartsfasen för att sprida kunskap om projektet genom SRF:s kanaler; till befintliga medlemmar och för att locka nya medlemmar.

 1. Nu söker vi rättighetsstödjare

  Nu söker rättighetsprojektet efter fler rättighetsstödjare/volontärer för att utvidga projektet till fler distrikt. Som rättighetsstödj…

 2. Medlemsforum 2019!

  LSS-ledsagning och Rättighetsprojektet - kom och delta i seminarium med projektledare Dennis Ivarsson, lördagen den 4 maj klockan 14:50…

 3. Rättighetsstödjare

  Stötta personer med grav synnedsättning i att ansöka om ledsagning enligt LSS-lagen i sina hemkommuner

 4. Väldigt svårt att få LSS-ledsagning som synskadad idag

  Personer som lever med grav synnedsättning/blindhet, behöver en ledsagare för att kunna ta sig utanför hemmet, till livet, för full del…

 5. Projektledarporträtt

  Om projektledaren och tankar kring svårigheterna med att sprida förståelse om varför gravt synskadade behöver ledsagning