Närbild på person i blå skjorta, vars hand håller i en penna för att fylla i ett papper.

Rättighetsprojektets LSS-ansökningar

Rättighetsprojektet finns till för Synskadades Riksförbunds medlemmar och syftar främst till att stötta den enskilda medlemmen i processen att ansöka om ledsagning enligt LSS. I nuläget pågår 15 st ansökningar i Rättighetsprojektets försöksdistrikt Skaraborg, Älvsborg, Göteborg och Dalarna. 11 st utarbetas för att lämnas in till kommun. 4 st har lämnats in till kommun, varav 3 st har överklagats till domstol.

Att bli beviljad ledsagning har allt mer kommit att handla om den synskadades förmåga att samla in alla intyg som krävs och ta till sig omfattande information som man som synskadad oftast har stora svårigheter att ta sig igenom.

Genom att utbilda volontärer inom LSS-rätt och bakomliggande rättsprinciper kan vi hjälpa våra medlemmar under hela ansökningsprocessen. Volontärerna är allt från jurister och socionomer, till lärare och ingenjörer. Vi kallar våra volontärer för rättighetsstödjare, då ledsagning är en fråga om allas lika rätt till fysisk och psykisk hälsa.

Rättighetsstödjarna hjälper enskilda med allt skrivarbete kring deras ansökningar om LSS-ledsagning.

  • De tar kontakt, intervjuar och sammanställer en bakgrund - ibland krävs det flera olika möten.

  • De hjälper till att samla ihop gamla intyg samt skaffa nya läkarintyg och lägger in dessa i ansökan. 
  • De finns tillgängliga för frågor och stöd när kommunens utredare ställer frågor och vill träffas.
  • I slutskedet av kommunens utredning får den enskilde möjlighet att ge sina synpunkter innan beslut ska fattas. Då hjälper rättighetsstödjaren till att läsa igenom och komplettera ansökan. 
  • När kommunen har meddelat beslut tar Dennis Ivarsson, jurist och projektledare för Rättighetsprojektet, över om beslutet behöver överklagas till domstol.

 

  

Rättighetsprojektets LSS-ansökningar

Totalt antal påbörjade: 14 st
Inskickade till kommun: 5 st
Beslut från kommun: 4 st