Logotyp Rättighetsprojektet

Medlemsforum 2019!

LSS-ledsagning och Rättighetsprojektet - kom och delta i seminarium med projektledare Dennis Ivarsson, lördagen den 4 maj klockan 14:50 - 15.40, plan 2 rum C2 med plats för 100 personer, om en vecka!

tFå svar på varför en ansökan till kommunen om ledsagning måste förberedas minutiöst noga. Kom och ta del av de senaste juridiska avgörandena, böcker och annat från myndigheter som visar att gravt synskadade och blinda ingår i LSS personkrets 3

Jag kommer i korthet att bjuda på följande;

  • Om min bakgrund som jurist och Rättighetsprojektets arbete med LSS-ledsagning
  • Uppläsning av en kammarrättsdom från år 2001 (med talsyntes), för att visa hur självklart det har ansetts vara att personer med grav synnedsättning ingår i LSS personkrets 3.
  • Bristerna i de senaste kammarrättsdomarna där LSS-ledsagning har avslagits, samt varför några personer har lyckats få bifall i förvaltningsrätten, utan att kommunen har överklagat.
  • En lista med 15 domar där gravt synskadade har fått bifall till LSS-ledsagning i kammarrätter och förvaltningsrätter (domar som inte har överklagats) genom åren, kommer att delas ut på plats.