Anmälan till resa

Du kan anmäla dig till SRF Fritids resor per telefon, brev eller e-post.

Vi behöver ditt fullständiga namn, som det stavas i passet, din adress, telefon och födelseår. Vi behöver också veta din synstatus och ev. andra sjukdomar eller annan funktionsnedsättning.

Vi skickar så mycket som möjligt av våra utskick via e-post till er som har e-postadress.

När du anmäler dig till de nya resorna är det viktigt att du meddelar om du har någon e-postadress och vilken den i så fall är.

Trycket på våra resor är stort och vi har sedan några år tillbaka använt oss av lottning för att alla ska ha lika stor chans att komma med på någon resa och inte bara de som hör av sig snabbast till oss.

Från det att du får den nya katalogen fram till det datum som finns på katalogens framsida kan du anmäla dig till resorna. Sedan sker uttagning genom lottning av resorna i katalogen.

Givetvis går det att anmäla sig även efter detta datum, men då hamnar du sist på väntelistan.

Vi har delat upp resorna i "långa" (sol- och badresor, storstäder och liknande utomlands) och "korta" (i Sverige samt vissa weekendresor).
För att så många som möjligt ska kunna resa med oss har vi maximerat antalet till 1 "lång" och 1 "kort" resa per person och katalog.

Du kan fortfarande anmäla dig till hur många resor du vill.

Du får alltid svar om du kommit med på resan eller om du står på reservplats.

Cirkapriset på varje resa kan komma att ändras något beroende på ändrade förutsättningar eller reseföretagens eventuella höjningar och sänkningar. Däremot lägger SRF Fritid inte på något utöver detta pris. Alla utgifter vad gäller ledsagare betalas av SRF Fritid.

Du som har någon ytterligare funktionsnedsättning ska inte dra dig för att ringa oss om du är intresserad av något resmål. Vi försöker hjälpa dig efter bästa förmåga.

Vill du resa med dina barn så är ni välkomna att anmäla er på vilken resa som helst, om den passar era intressen. Barnrabatter finns på många resor.

För mer information eller för anmälan kan du ringa oss eller skicka ett e-post till:

Telefon: 08-39 90 00
E-post: fritid@srf.nu