Röd dubbeldäckare kör mot Big Ben i London.
En av våra resor i år gick till London.

Resor med SRF Go

SRF Go är Synskadades Riksförbunds egen resebyrå som varje år ordnar 15-20 resor och aktiviteter, både i Sverige och utomlands, för våra medlemmar.

SRF Go ställer in årets gruppresor

SRF har beslutat att ställa in samtliga sommar- och höstresor inom reseverksamheten SRF Go. Både Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten avråder från icke-nödvändiga resor för närvarande. Att ta sitt samhällsansvar och inte bidra till en ökad risk för smittspridning är av högsta prioritet för Synskadades Riksförbund.

Flera av våra medlemmar tillhör riskgrupperna och ett tryggt resande är viktigt. Beslutet att ställa in resorna är mycket tråkigt men en nödvändighet.

De resenärer som betalat in deltagaravgifter får sina pengar tillbaka. Gruppresandet är inställt under hela 2020. Individuellt resande inom ramen för konceptet ”skräddarsy egen resa” påverkas inte.

Det är ingen ny resekatalog på gång än så länge men verksamheten försvinner inte utan tar en paus i de svåra tiderna. Mer information om reseutbudet kommer så småningom att finnas på hemsidan och i andra SRF-kanaler.

Om du har frågor, tips eller undrar över något, vänligen kontakta Paulina Korbak paulina.korbak@srf.nu eller tel 08 39 92 90.

Det här är SRF Go:

Det kan vara med på sol- och badresor, temaresor, storstadsresor, musikfestivaler, vandrings- och cykelveckor.

I de flesta fall reser vi med resebyråer men ibland arrangerar vi egna aktiviteter.

Du betalar din egen resa, men SRF Go tillhandahåller minst en ledsagare per två synskadade och står för alla ledsagarkostnader.

Om du är ressugen, beställ vår resekatalog som kommer ut två gånger om året i november och i maj. Den är gratis och du kan få den på svart- eller punktskrift, daisy eller via e-post.

Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något eller om du vill anmäla dig till någon resa.

E-post: go@srf.nu
Telefon: Paulina Korbak, 08 - 39 92 90
Jessica Helin, 08 - 39 91 73

 1. Kataloger

 2. Anmälan till resa

  Du kan anmäla dig till SRF GO:s resor per telefon, brev eller e-post.

 3. Ledsagare för SRF Go

  Att vara ledsagare innebär att vara ögon åt våra resenärer genom att beskriva omgivningen, varna för faror, läsa matsedlar, hjälpa till…

 4. Semesterhem i utlandet

  Här följer en lista på några olika anläggningar i Europa som antingen drivs av respektive lands synskadeorganisation eller som vi vet f…

 5. Resegaranti

  Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet