Cypern resenärer badar i havet. Foto: Mona Svensson
Cypernresenärer badar i havet. Foto: Mona Svensson

SRF Go sommar och höst 2020

Här är SRF Go-katalogen för sommar och höst 2020. Anmäl dig senast den 10 januari.

SRF Go ställer in årets gruppresor

SRF har beslutat att ställa in samtliga sommar- och höstresor inom reseverksamheten SRF Go. Både Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten avråder från icke-nödvändiga resor för närvarande. Att ta sitt samhällsansvar och inte bidra till en ökad risk för smittspridning är av högsta prioritet för Synskadades Riksförbund.

Flera av våra medlemmar tillhör riskgrupperna och ett tryggt resande är viktigt. Beslutet att ställa in resorna är mycket tråkigt men en nödvändighet.

De resenärer som betalat in deltagaravgifter får sina pengar tillbaka. Gruppresandet är inställt under hela 2020. Individuellt resande inom ramen för konceptet ”skräddarsy egen resa” påverkas inte.

Det är ingen ny resekatalog på gång än så länge men verksamheten försvinner inte utan tar en paus i de svåra tiderna. Mer information om reseutbudet kommer så småningom att finnas på hemsidan och i andra SRF-kanaler.

Om du har frågor, tips eller undrar över något, vänligen kontakta Paulina Korbak paulina.korbak@srf.nu eller tel 08 39 9290.