Ansökan Lars Norrmans fond

Notera att du vid ansökan, behöver bifoga ett intyg (intyg från läkare, syncentral eller liknande) som styrker din synskada. Skicka intyget till enskildabidrag@srf.nu

Fyll i uppgifterna i formuläret, du kan stega mellan formulärfälten med tab-knappen. Glöm inte att klicka på Skicka när du är klar!

När vi har kontrollerat din ansökan skickar vi en bekräftelse på mottagandet till den angivna mejladressen.

SÖKANDES PERSONUPPGIFTER

Enskild ansökan eller grupp

Enskild ansökan eller grupp

Svensk medborgare

Svensk medborgare

BESKRIVNING AV RESAN OCH DESS UPPLÄGG

Har du tidigare erhållit stipendium ur Norrmans fond?

Har du tidigare erhållit stipendium ur Norrmans fond?

Medlem i SRF?

Medlem i SRF?

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Synskadades Riksförbund, SRF, hanterar varje personuppgift i enlighet med GDPR-direktivet. Läs mer på www.srf.nu/personuppgifter.

Genom att lämna personuppgifter till SRF samtycker den som söker ur fonden att SRF för internt bruk lagrar personuppgifterna tillsammans med ansökningshandlingar för att administrera och följa upp beslut i enlighet med fondens regler.

Lagring av personuppgifter

Lagring av personuppgifter