Ansökan Lars Norrmans fond

Fyll i uppgifterna i formuläret, du kan stega mellan formulärfälten med tab-knappen. Glöm inte att klicka på Skicka när du är klar!

När vi har kontrollerat din ansökan skickar vi en bekräftelse på mottagandet till den angivna e-postadressen.

SÖKANDES PERSONUPPGIFTER

Enskild ansökan eller grupp

Enskild ansökan eller grupp

Svensk medborgare, ja eller nej

Svensk medborgare, ja eller nej

BESKRIVNING AV RESAN OCH DESS UPPLÄGG

Har du tidigare erhållit stipendium ur Norrmans fond?

Har du tidigare erhållit stipendium ur Norrmans fond?

Medlem i SRF?

Medlem i SRF?

OBS! För icke medlemmar måste läkarintyg som styrker synskada bifogas, kontakta norrmansfond@srf.nu

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Synskadades Riksförbund, SRF, följer reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).

Genom att lämna personuppgifter till SRF samtycker den som söker ur fonden att SRF för internt bruk lagrar personuppgifterna tillsammans med ansökningshandlingar för att administrera och följa upp beslut i enlighet med fondens regler.

Lagring av personuppgifter

Lagring av personuppgifter