SRFs ledarhundsfond

Ändamål

Bidrag till ledarhundsförare gör täckande av omkostnader gällande ledarhund.

Ansökan

Ansökan om bidrag ur SRFs ledarhundsfond kan skickas till Jessica.helin@srf.nu och hon kan också besvara frågor kring ansökan på telefon 08-39 91 73.

Beslut

Beslut fattas av verksamhetschef. Beslut om inkomna ansökningar fattas ungefär en gång per månad. Sökanden meddelas beslutet skriftligt snarast möjligt.

Kontaktperson: Lena Ridemar