Bild på Almåsa i somrig grönska sedd från vattnet.

Rekreation på Almåsa

Sista ansökningsdag till sommaren 2020 är 15 maj.

Stiftelsens information

  • Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att bevilja bidrag till behövande synskadade i samband med rekreationsvistelse på Almåsa. Om du uppfyller våra krav kan du beviljas bidrag med 750 kr/dygn. 

Krav för erhållande av bidrag

  • Då bidraget är inkomstprövat får sökandens taxerade inkomst ej överstiga 189 200 kronor per år och nettoförmögenheten får ej överstiga ett prisbasbelopp (47 300 kr för år 2020). Hänsyn tas också till maka/make/samboendes årsinkomst. Om det finns fler personer i hushållet ändras beloppet.
  • Sökanden ska bifoga läkarintyg eller intyg från syncentral som styrker synskadan och senaste slutskattsedel från Skatteverket som visar inkomst- och eventuella kapitaluppgifter. I vissa fall ska även bostaden redovisas med marknadsvärdet minus skulder. Om ansökan är ofullständigt ifylld kommer den inte att behandlas.
  • Av ansökan skall också framgå om sökanden erhållit eller sökt bidrag från annan bidragsgivare. Bidrag ur stiftelsen måste alltid ha en stark anknytning till stiftelsen ändamål.

Ansökan om bidrag ska ske på Stiftelsens blankett och insändas till: 
Stiftelsen Almåsa, 122 88 Enskede eller maila almasabidrag@srf.nu

Ladda ner ansökningsblankett

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Anna Petrén Lantz vid Iris Förvaltnings kansli, telefon 08-39 90 00 eller via e-post almasabidrag@srf.nu 

Eller kontakta Yvonne Gille på SRF e-post yvonne.gille@srf.nu

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen för Stiftelsen Almåsa