Bild på Almåsa i somrig grönska sedd från vattnet.

Rekreation på Almåsa

Sista ansökningsdag för jul- och nyårsvistelse 2020 är 20 november.

Stiftelsens information

  • Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att bevilja bidrag till behövande synskadade i samband med rekreationsvistelse på Almåsa. Om du uppfyller våra krav kan du beviljas bidrag med 750 kr/dygn. 

Krav för erhållande av bidrag

  • Då bidraget är inkomstprövat får sökandens taxerade inkomst ej överstiga 189 200 kronor per år och nettoförmögenheten får ej överstiga ett prisbasbelopp (47 300 kr för år 2020). Hänsyn tas också till maka/make/samboendes årsinkomst. Om det finns fler personer i hushållet ändras beloppet.
  • Sökanden ska bifoga läkarintyg eller intyg från syncentral som styrker synskadan och senaste slutskattsedel från Skatteverket som visar inkomst- och eventuella kapitaluppgifter. I vissa fall ska även bostaden redovisas med marknadsvärdet minus skulder. Om ansökan är ofullständigt ifylld kommer den inte att behandlas.
  • Av ansökan skall också framgå om sökanden erhållit eller sökt bidrag från annan bidragsgivare. Bidrag ur stiftelsen måste alltid ha en stark anknytning till stiftelsen ändamål.

Ansökan om bidrag ska ske på Stiftelsens blankett och insändas till: 
Stiftelsen Almåsa, 122 88 Enskede eller maila enskildabidrag@srf.nu

Ladda ner ansökningsblankett

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Yvonne Gille på SRF, telefon 08-39 90 00 

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen för Stiftelsen Almåsa