Sundbergs fond

Utbildning för synskadade från Norrbottens län.

Ändamål

Utbildning av synskadade från Norrbottens län.

Ansökan

Även om du vill söka ur fler av dessa fonder så räcker det med att skicka in en ansökningsblankett.

Sista ansökningsdag 31 juli. Stipendium beviljas för högst ett läsår per ansökningstillfälle och ska avse kommande läsår. Att stipendium beviljats för ett läsår utgör ingen garanti för att stipendium beviljas under hela studietiden.

I ansökan ska finnas beskrivning av ändamål, kostnadsberäkning och uppgift om sökt belopp.

Av ansökan ska framgå om sökanden erhållit eller sökt bidrag från annan bidragsgivare för samma ändamål.

Läkarintyg som styrker synskadan ska bifogas. Vid bedömning av ansökan förbehåller vi oss rätten att samråda med andra stiftelser med liknande ändamål. Om ansökan är ofullständigt ifylld kommer den inte att behandlas.

Beslut

Beslut fattas en gång om året av SRF:s Arbetsutskott.

Utbetalning

Beviljade stipendium betalas ut efter inkommet studieintyg och utbetalningen kan ta upp till fem veckor efter inkommet underlag.
Stipendiet kan rekvireras till och med den 31 december innevarande år.

Kontaktperson:
SRF Yvonne Gille
122 88 Enskede
Telefon: 08-39 91 54
E-post: enskildabidrag@srf.nu