Anpassat studiematerial ligger på ett skrivbord. Böcker med punktskrift och storstil tillsammans med en dvd.

Studieverksamhet

I Synskadades Riksförbunds, SRF:s, lokalföreningar och distrikt bedrivs kurser, konferenser och studiecirklar i en mängd olika ämnen. SRF har på riksplanet även riktade kurser och konferenser.

SRF bedriver en omfattande studieverksamhet

I SRF:s lokalföreningar och distrikt bedrivs kurser, konferenser och studiecirklar i en mängd olika ämnen. SRF har på riksplanet även riktade kurser och konferenser av olika slag som i första hand vänder sig till förtroendevalda och personal inom organisationen.

För mer information om lokalföreningarnas och distriktens studieutbud se respektive lokalorganisation. SRF samarbetar med flera folkhögskolor och SRF är på riksplanet medlem i studieförbundet ABF.

SRF Folkbildning

SRF Folkbildning anpassar studiematerial för synskadade och personer med dövblindhet som deltar vid studieförbundens cirklar och till elever vid folkhögskolor.

SRF Folkbildnings produktion av anpassade studiematerial regleras av regeringens tillståndsgivning och stadsbidragsregler samt 17§ Upphovsrättslagen. Det betyder att den som ska använda det anpassade materialet har en synskada eller är en person med dövblindhet samt att kursen/cirkeln uppfyller de villkor som uppställts av regeringen om statlig finansierad folkbildningsverksamhet.

Läs mer om SRF Folkbildning.

Punktskriftskurser

SRF erbjuder kurser i punktskrift. Om du har en synnedsättning som innebär att du inte längre kan läsa vanlig tryckt text så kan du ta kontakt med oss för att diskutera ett kursupplägg som passar just dig.

Läs mer om våra punktskriftkurser.

  1. Folkbildning

    SRF Folkbildning har via Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, regeringens uppdrag att producera studiematerial till synskadade och…

  2. Punktskriftskurser

    Synskadades Riksförbund erbjuder kurser i punktskrift. Om du har en synnedsättning som innebär att du inte längre kan läsa vanlig tryck…