Tandems logotyp i srf-blått: Två hjul bakom varandra, en linje och texten

Tandem – ett mentorprojekt för synskadade

Tandem är ett mentorprojekt för att fler synskadade ska hitta in på arbetsmarknaden. Det bygger på tanken att vi som har en synnedsättning kan stötta och ge varandra kraft att övervinna svårigheter.

Vad händer om en person med synnedsättning som har arbete blir mentor åt någon som också har en synnedsättning, och är arbetssökande?
Vårt mål är att det ska ge inspiration och öka chanserna för den jobbsökande att snabbare komma ut i arbete, alternativt påbörja studier.

De insatser som finns i samhället är idag ofta otillräckliga. Tandem-projektet är då tänkt som ett komplement, som ger stöd på ett annorlunda sätt. Mentorn vet av egen erfarenhet vad en synnedsättning innebär och kan stötta, inspirera och lyfta den som söker arbete.

Vem kan bli mentor?

Du är mellan 18-65 år och har en anställning på minst 50 %. Du kan också vara egen företagare och då krävs att du aktivt driver ditt företag på minst halvtid. Du behöver inte vara medlem i Synskadades Riksförbund men det krävs att du har en egen synnedsättning.

Vem kan få vägvisning?

Du är mellan 18-65 år och saknar sysselsättning (arbete eller studier). Du behöver inte vara medlem i Synskadades Riksförbund men det krävs att du har en egen synnedsättning.

Hur länge pågår Tandem och hur mycket tid tar det?

Tandem-perioden pågår under ett år, eller tills den arbetssökande fått en sysselsättning. Både arbetssökande och mentorer har möjlighet att ansöka om att delta igen efter avslutad period. I samband med att projekttiden tar slut kommer både arbetssökanden och mentorn att få chans att utvärdera sin tid i projektet.

Tandem börjar med en obligatorisk introduktionshelg (läs mer nedan) hösten 2020. Därefter är det till stor del deltagarna själva som styr hur mycket tid mentorstillfällena tar. Ett krav är dock att deltagarna har en avstämning minst varannan vecka. Tandem kan uppskattningsvis ta en timme per vecka för deltagarna.

Får jag någon ersättning?

SRF står för alla kostnader i samband med introduktionshelgen (läs mer nedan). Om du som är mentor behöver vara frånvarande från ditt arbete för att delta i introduktionshelgen ersätter SRF dig för ditt inkomstbortfall. Utöver detta får du ingen ekonomisk ersättning för din medverkan. Däremot får du nya intressanta erfarenheter och kontakter.

Hur går introduktionshelgen till?

Du som deltar i Tandem kommer bli kallad till en obligatorisk introduktion en helg vid månadsskiftet september-oktober. Vi träffas på Almåsa Havshotell (Västerhaninge, Stockholm) lördag till söndag eftermiddag. SRF står alltså för alla kostnader kopplade till denna helg. Exakta datum och mer information ges senare till de som blivit antagna.

Vilken roll har SRF?

Vi matchar deltagarna så att mentor och arbetssökande får ut så mycket som möjligt av varandra. Därefter gör vi löpande utvärderingar, anpassar delar av programmet efter deltagarna och samlar in synpunkter och erfarenheter. För att projektet ska bli så lyckat som möjligt kommer SRF att vara en aktiv part under hela året.

Hur ansöker jag?

Ansökningstiden gick ut den 10 maj 2020. 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Lennart Karlsson på 08-39 91 60 eller lennart.karlsson@srf.nu, eller Mikael Ståhl på 08-39 92 91 eller mikael.stahl@srf.nu