Man surfar på skatteverket.se med förstoring och mörka kontraster.
Digital tillgänglighet är en förutsättning för att kunna delta i samhället.

Aktuella frågor

Synskadades Riksförbund agerar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för synskadade människor. Vårt grundperspektiv är mänskliga rättigheter.

Tyvärr finns fortfarande många hinder i samhället som, just på grund av vår synskada, stänger oss ute från sådant vi vill kan och är skyldiga att göra.

Här kan du se inom vilka områden vi arbetar för att göra det bättre för personer med synnedsättning.

  1. Frågor vi driver

    För personer med synnedsättning kan världen bli mer tillgänglig och lättare att orientera sig i än den är. Ta del av en lista över någr…

  2. Laga LSS

    LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har ett tydligt syfte – att personer med funktionsnedsättning ska kunna lev…

  3. Parvis – ett EU-projekt om våra rättigheter

    I ett projekt för att öka kunskaperna om synskadades rättigheter ingår nio länder: Slovakien, Tyskland, Montenegro, Frankrike, Litauen,…