Aktuella frågor

Synskadades Riksförbund agerar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för synskadade människor. Vårt grundperspektiv är mänskliga rättigheter.

Tyvärr finns fortfarande många hinder i samhället som, just på grund av vår synskada, stänger oss ute från sådant vi vill kan och är skyldiga att göra.

Här kan du se inom vilka områden vi arbetar för att göra det bättre för personer som lever med synskada.

  1. Synhjälpmedel ingen hälsorisk

    Synskadades Riksförbund vill att hjälpmedel för synskadade, såsom punktskriftsklockor, vita käppar och förstoringshjälpmedel, inte ska …

  2. Syn- och hörselinstruktörskampanj

    Sveriges kommuner behöver satsa på syn-och hörselinstruktörer. Det ger en växande grupp människor möjlighet att bevara sin självständig…

  3. Frågor vi driver

    För personer med synnedsättning kan världen bli mer tillgänglig och lättare att orientera sig i än den är. Ta del av en lista över någr…