En kvinna blir ledsagad av en annan kvinna

Laga LSS

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har ett tydligt syfte – att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. Ändå nekas fler och fler stöd till sådant som de flesta ser som självklart: att ta sig ut, handla, läsa sin post eller gå till tandläkaren. Sedan 2009 har antalet beviljade fall, som fått ledsagarservice inom personkrets 3, minskat med 38,5 procent. Vad beror det på att så många inte får det stöd vi har rätt till enligt lag?

  1. Det här är LSS

  2. LSS måste lagas

    Uppmaning till riksdagen: Laga LSS

  3. Det här gör vi

  4. Läs mer