Ledsagare springer på löparbana med synskadad person.

Det här gör vi

SRF:s arbete för att fler ska beviljas ledsagning enligt LSS

Synskadades Riksförbund har under flera år agerat för att riksdagens politiker ska förtydliga att synskadade ska omfattas av LSS och ha rätt till ledsagning enligt lagen. Förutom att vi har uppvaktat ledande politiker, lämnat remissvar på utredningar och deltagit i den expertgrupp som lämnat synpunkter till den senaste LSS-utredningen, har vi även drivit kampanjer för rätten till en flexibel och kostnadsfri ledsagning. 
Runt om i landet har SRF-medlemmar slutit upp och skrivit debattartiklar och insändare om hur viktig ledsagningen är för att kunna leva som andra.
 

Under 2018–2020 drev vi även ett rättighetsprojekt i syfte att stötta den enskilda medlemmen i att ansöka om ledsagning enligt LSS. Ett brett kunskapsunderlag finns på vår hemsida, i form av bland annat guider och juridisk vägledning, för att fler som ansöker om ledsagning ska få rätt till stöd enligt LSS.  

Vi driver idag ärenden om LSS, både i egen försorg och genom samarbete med en juridisk byrå specialiserad på LSS-lagstiftningen. För tillfället har vi fyra ansökningar om så kallat prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen som väntar prövningstillstånd – med målet att åter få konstaterat att synskadade omfattas av personkrets 3.
I praktiken innebär det att synskadade ska omfattas av lagen och därmed erhålla ledsagning och goda levnadsvillkor.
 

Tre skarpa förslag inför valet 2022 för att laga LSS

  1. Det behöves ett förtydligande från lagstiftarens sida om att gravt synskadade och blinda omfattas av personkrets 3 enligt LSS. Idag nekas synskadade tillgång till lagens ”goda levnadsvillkor” för att de helt enkelt inte anses omfattas av lagen. 
  2. Oavsett om LSS eller SoL-ledsagning medges, ska blinda och synskadade få det stöd som krävs för att kunna leva som andra och inte enbart nödbistånd. På så sätt kan vi uppnå funktionsrättskonventionen, som Sverige varit ansluten till sedan 2009. 
  3. Att synskadade inte ska behöva betala för stöd eller hjälpmedel, som man har rätt till enligt lag för att kunna leva som andra.