En ledsagar beskriver hur livsmedel ser ut för en synskadad kvinna i en livsmedelsaffär
SRF:s budskap till riksdagen: Laga LSS! Säkra rätten för gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet att leva som andra!

LSS måste lagas

Uppmaning till riksdagen: Laga LSS

Ledsagning med stöd av LSS blev aldrig det som vi hoppades på. I praktiken har vi synskadade fått våra rättigheter starkt begränsade.

LSS gav oss möjligheter att leva som andra. Men nu är gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet nekade rätten till ledsagning.

För oss är ledsagning helt avgörande för att kunna leva som andra.

Gradvis har LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. urholkats. Genom en rad beslut i kommuner och förvaltningsdomstolar har, gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet bit för bit berövats sin rörelsefrihet.

Det finns grova missuppfattningar om att gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet har tillgång till LSS. Numera nekas vi regelmässigt ledsagning enligt LSS.  

Ledsagning är en av de viktigaste insatserna för människor som förlorat synen.
Mer än häften i personkrets 3 i LSS, det vill säga den personkrets där blinda och gravt synskadade räknas in, har förlorat sin ledsagarservice de senaste 13 åren.
Snart riskerar inte en enda synskadad att få ledsagning enligt LSS.

Skälet är att kommunerna som tar besluten och förvaltningsdomstolarna som behandlar överklaganden inte anser att gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet hör hemma i LSS.

Somliga blir bokstavligen isolerade i sina hem – trots att LSS säger att vi ska kunna leva som andra.

Bengt Westerberg, som var socialminister 1994 när lagen infördes, beskriver syftet:

”Nyckelformuleringen är att leva som andra, det vill säga du ska kunna göra det andra gör så långt det överhuvudtaget är möjligt, trots din funktionsnedsättning.”
Länk till intervju med Bengt Westerberg, 22 minuter.

LSS måste lagas

  1. Förtydliga att gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet ska ingå i personkrets 3 för LSS.
  2. Utveckla insatsen ledsagning och beskriv vad den ska innehålla för att bättre täcka behoven hos gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet.

Vårt budskap till riksdagen är enkelt:

Laga LSS! Säkra rätten för gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet att leva som andra!