Närbild knapp vid övergångsställe, cykel i bakgrunden.
Ticksignaler, det ljud som visar när man måste vänta eller kan gå över ett övergångsställe, är en stor trygghet för synskadade.

Frågor vi driver

För personer med synnedsättning kan världen bli mer tillgänglig och lättare att orientera sig i än den är. Ta del av en lista över några olika möjligheter att förenkla våra liv och göra det möjligt för oss att leva ett mer självständigt liv.

Olika synskador ställer olika krav på anpassning. En del av oss ser inte alls, andra ser litegrann, och det vi kan se varierar.

Här nedan finns några av våra förslag på hur saker kan anpassas så vi klarar av att använda dem.

 1. IT och kommunikation

  Synnedsättning är ett kommunikationshandikapp. Men det finns mycket som kan göras för att underlätta.

 2. Personlig service

  Trots ett stort utbud av fiffiga hjälpmedel finns det fortfarande mycket som kräver mänsklig kommunikation för att klara av. Inte minst…

 3. Trafiksäkerhet

 4. Kollektivtrafik

  En mer lättanvänd kollektivtrafik gör att vi kan resa mer självständigt.

 5. Vård

  Det finns många vinster med att utveckla kommunikationen mellan vården och patienterna. Ett gott bemötande påverkar hälsan positivt.

 6. Fysisk miljö

  Mycket kan göras för att det ska bli lättare att röra sig utomhus även om man ser dåligt.

 7. Arbete

  Ungefär hälften av alla mellan 20 och 65 år som har en synnedsättning är arbetslösa. Synskadades kompetens kan lyftas genom mod att ans…

 8. Barn och stöd i skolan

  Barn med synnedsättningar behöver lite extra hjälp för att de ska få samma möjligheter som alla andra. Men även den nysynskadade är i v…