Närbild barnhänder som läser punktskrift och taktil bild. Två får text

Barn och stöd i skolan

Barn med synnedsättningar behöver lite extra hjälp för att de ska få samma möjligheter som alla andra. Men även den nysynskadade är i vissa avseenden som ett barn och behöver utbildning för att komma igen.

 1. Vad behöver barnen?

  Barn som är blinda eller har en synnedsättning behöver flera olika stödinsatser för att utvecklas och bli självständiga.

 2. Förskola och skola

  Barn som är blinda eller har en synnedsättning går i vanliga förskolor och skolor. Eftersom barnen är få i landet är det mycket sällan …

 3. Läromedel

  Elever som är blinda eller har en synnedsättning måste få sina läromedel samtidigt med klasskamraterna.

 4. En flicka sitter med sin nallebjörn och läser en bok i punktskrift Punktskrift

  Barn som är blinda eller har en svår synnedsättning ska ha rätt att utveckla de färdigheter, som krävs för att lära sig läsa och skriva…

 5. Synrehabilitering av nysynskadade

  En synnedsättning har konsekvenser av både psykologisk och praktisk natur. Den psykologiska påfrestningen är ofta stor och självkänslan…

 6. Barnhabilitering

  Habilitering för barn som är blinda eller har en synnedsättning sker vid regionernas syncentraler. Habiliteringen ska leda till att bar…

 7. Lärplattformar

  En lärplattform är ett webbgränssnitt för att kunna exempelvis lämna in uppsatser, prov, tentor med mera. Videokonferenser kan hållas v…