Skylt med busslägen som hänger på väggen.
Tydlig skylt med bra kontrast placerad i huvudhöjd. Foto Gunnar Janzon.

Skyltar

Skyltar bör vara logiskt placerade, lättbegripliga och lättlästa, ha ljushetskontrast och vara placerade på lämplig höjd för att kunna läsas och höras.

De bör placeras där man förväntar sig att de ska finnas och så att man kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. Skyltar bör vara kompletterade med bokstäver i upphöjd relief och punktskrift samt med talad information och tydliga, lättförståeliga, välkända och logiska symboler.

En person som är synsvag, kan i allmänhet aldrig se skyltar på håll, för det mesta utgör synfältet en kvadratmeter framför fötterna och läsavståndet kan variera mellan 100 till 300 millimeter framför ögonen. Det är viktigt att skyltar placeras så att man kan gå nära intill skylten utan att stå i vägen. Det är också viktigt att skyltar är bra belysta, helst skall ljuset komma uppifrån. Lysande ramar eller ljuskällor som faller i ansiktet bländar.

Skylt med tågtider som står på pelare på perrong, med liten högtalare under.

Tydlig informationstavla i huvudhöjd och med knappar utmärkta med punktskrift för tal. Foto Junnar Janzon.