Trappor

Om första och sista trappsteget är märkt blir det lättare att gå i trappor.

Om man har en synnedsättning kan trappor vara svåra att uppfatta.

Hellre ramper än trappor - men om det måste vara trappor ska de vara ordentligt utmärkta!