Dator med punktdisplay

IT och kommunikation

Synnedsättning är ett kommunikationshandikapp. Men det finns mycket som kan göras för att underlätta.

 1. Offentlig teknik

  Synskadades Riksförbund arbetar för att synskadade och blinda ska kunna ta del av samhället på lika villkor som alla andra.

 2. Kösystem

  Kösystem med lappar vars nummer visas på skärmar går förstås inte att använda för oss. Åtminstone borde numret läsas upp både när det d…

 3. Pekskärmar

  Pekskärmar kan fungera på telefoner och datorer med inbyggda skärmläsare, alltså talsyntes och punktskrift och förstoringshjälpmedel. A…

 4. TV

  SVT erbjuder uppläst textremsa för utländska tv-program. Läs mer på vår sida om uppläst text.

 5. Webbplatser och appar

  Den digitala tekniken har betytt ett enormt lyft för personer med synnedsättning. En förutsättning för att kunna använda webbplatser oc…

 6. Syntolkning

  Syntolkning är en informationsinsats där synintryck beskrivs för den som ser dåligt eller behöver syntolkning av något annat skäl. Det …