Kösystem

Kösystem med lappar vars nummer visas på skärmar går förstås inte att använda för oss. Åtminstone borde numret läsas upp både när det dras och när det står i tur.

Som synsvag kan man använda en pekskärm om den har god kontrast mellan bakgrund och text, stora tecken och tydlig layout. Men som gravt synskadad eller blind blir det systemet helt otillgängligt om det inte har en fullt fungerande talsyntes.

För att kösystemen ska vara tillgängliga behöver man därför göra en del anpassningar.

Våra behov är:

  • Att kunna finna kösystemet med tydliga visuella och taktila ledstråk.
  • Att kösystemet är tillgängligt för gravt synskadade/blinda (tydligt kännbara samt uppmärkta knappar och tal).
  • Att kösystemet har talsyntes som läser upp det nummer vi fått, men även alla nummer som betjänas.
  • Att varje kassa har ett eget blinkande, ej bländande, ljus och en högtalare som ropar ut aktuellt nummer.

Kösystem utvecklas kontinuerligt efter beställares krav och önskemål. Idag finns det möjligheter med pekskärmar och appar till pekskärmsmobiler. Synskadades Riksförbund är inte emot ny teknik, men det är viktigt att man redan i upphandlingsskedet tänker på att göra de ovan nämnda anpassningarna i de nya systemen så att kösystemen blir tillgängliga för alla användare.

Riktlinjerna kan laddas ned här.