Offentlig teknik

Synskadades Riksförbund arbetar för att synskadade och blinda ska kunna ta del av samhället på lika villkor som alla andra.

Genom att förse all teknisk utrustning med talsyntes (tal som beskriver vad man skriver och som läser upp vad som finns på skärmen) kan även synskadade och blinda hantera incheckning vid  läkarbesök, biljettinköp och använda köautomater.

Ett bra exempel på företag som arbetar för att deras utrustning ska vara tillgänglig för alla är företagen som driver landets uttags- och insättningsautomater, bankomater.

Det finns tal och ökad kontrast som gör det möjligt att ta ut pengar trots att man inte kan läsa på skärmen. Förhoppningsvis kommer detta att bli mer vanligt tack vare EU:s tillgänglighetsdirektiv som börjar tillämpas 2025.

Sådana tillägg till utrustning är inte mycket dyrare. Den offentliga upphandlingen kan göra det möjligt för kommuner, regioner och kollektivtrafikmyndigheter att genom kriterier ställa krav på tillgänglighet så att alla kan ta del av samhället på lika villkor.

Läs mer om bankomater
Läs mer om betalkortsterminaler