Pekskärmar

Pekskärmar kan fungera på telefoner och datorer med inbyggda skärmläsare, alltså talsyntes och punktskrift och förstoringshjälpmedel. Annars är de omöjliga att använda.

Pekskärmar fungerar bra i mobiltelefoner och surfplattor med inbyggda hjälpmedel i form av så kallade skärmläsare. Det innebär syntetiskt tal och stöd för punktskriftsdisplayer. Det finns också möjlighet till förstoring och anpassning av färger och kontraster. Gesterna skiljer sig från de normala för att underlätta navigeringen för den som inte har överblick över hela skärmen samtidigt.

På grund av den begränsade överblicken kan det ta lite längre tid att lära sig hur det fungerar. Det varierar mycket mellan olika individer. Det beror också på vilket stöd som går att få från syncentralen.

För att det ska fungera måste appar följa riktlinjer och standarder för tillgänglighet. Här finns riktlinjer för android, och här finns riktlinjer för iOS. Vid sidan av riktlinjerna är enhetlighet, tydlighet och en pedagogisk uppbyggnad mycket viktigt för användbarheten.

När det gäller andra apparater är pekskärmar svårhanterligt eller helt omöjligt att hantera. Här rekommenderar vi istället upphöjda knappar med tydlig kontrast och färgsättning.

Vi följer noggrant utvecklingen av apparater som går att fjärrstyra med mobil, surfplatta eller dator. Även här måste medföljande appar vara tillgängliga och användarvänliga.