TV

SVT erbjuder uppläst textremsa för utländska tv-program. Läs mer på vår sida om uppläst text.

För att kunna använda tjänsten krävs att man har en extra digitalbox. Dessvärre finns i dagsläget inte någon skyldighet för distributörer av tv-sändningar (alltså kabel-tv-bolag) att tillhandahålla kanalerna för uppläst text.

Så tycker SRF om uppläst text

SRF arbetar för att uppläst text ska bli tillgänglig utan några extra tillsatser samt att uppläsningen ska finnas i olika playtjänster, såsom SVT Play. Vi har kontinuerlig kontakt med SVT om detta.

Just nu utreder Post och Telestyrelsen (PTS) om det ska bli obligatoriskt att vidaresända kanaler som tillhandahåller uppläst text.

Myndigheten för Press, radio och TV som utfärdar tillgänglighetskrav för kommersiella tv-kanaler överväger skärpta krav för tv-text gällande TV4 som i dagsläget inte erbjuder någon uppläst text alls.

SRF vill också att nyhetsinslag på andra språk än svenska får uppläst text.