En person sitter vid en bärbar dator. På skärmen syns Försäkringskassans webbplats.
Försäkringskassans hemsida är skyldig att följa WCAG.

Webbplatser och appar

Den digitala tekniken har betytt ett enormt lyft för personer med synnedsättning. En förutsättning för att kunna använda webbplatser och mobila appar är dock att de följer standarder för att fungera med skärmläsare och förstoring.

Det är också viktigt att själv testa med skärmläsare och förstoringsverktyg och att involvera användare med funktionsnedsättning i utvecklingen av webbplatser och appar. Det finns en fri skärmläsare för PC som heter NVDA. I Apples produkter finns den inbyggda skärmläsaren VoiceOver.

Enligt den så kallade DOS-lagen som bygger på ett EU-direktiv ska alla webbplatser och appar som drivs av stat, kommuner och regioner kunna gå att använda med förstoringshjälpmedel och skärmläsare,. Det vill säga talsyntes och punktskriftsdisplayer. Webbplatser och appar ska följa kraven enligt den internationella standarden WCAG nivå AA.  

Från och med 2025 blir det obligatoriskt för bland andra banker och e-handeln att följa samma regler. Vi vill självklart att alla följer reglerna.

Tio snabbtips för ökad tillgänglighet

  • Beskriv alltid bilder i form av alternativtexter. Fokusera på det viktigaste i bilden för det sammanhang bilden används.
  • Om du gör en video, se till att huvudbudskapet i videon är tillgängligt antingen genom en speakerröst i själva videon, med hjälp av text i anslutning till videon eller genom syntolkning.
  • Ha tydliga kontraster – det går att mäta om kraven för kontrast uppfylls.
  • Undvik texter i bilder.
  • Märk alltid rubriker: <h1> för nivå 1, <h2> för nivå 2 och så vidare.
  • Alla objekt på webbplatsen måste gå att aktivera med hjälp av ett tangentbord – inte minst kryssrutor, där man ska ge sitt samtycke eller godkänna villkor.
  • Använd stödlinjer för att underlätta orienteringen i exempelvis formulär
  • Se till att webbplatsen kan användas med inställningar för färger och förstoring som användaren själv gör.
  • Undvik bild- och ljudcaptchar där man ska tala om att man är en människa och inte en robot. Om det inte går att undvika, se till att captchan inte är ljud- eller bildbaserad.
  • Se till att allt nedladdningsbart innehåll (Word eller PDF) görs tillgängligt. 

Mer läsning

Diginsikter – en myndighetsgemensam webbplats om tillgänglighet, www.digin.nu

Vägledning för webbutveckling

Hur du skriver en bra alternativtext (Digiteket, Västragötalandsregionen)