Kollektivtrafik

En mer lättanvänd kollektivtrafik gör att vi kan resa mer självständigt.

  1. Stationer och bussterminaler

    Stationer och bussterminaler är stressiga platser där den som har en nedsatt orienteringsförmåga är särskilt illa utlämnad.

  2. Hållplatsutrop

    Utrop av nästa hållplats på bussar och tåg gör det lättare för oss att åka med vanliga färdmedel.