Personlig service

Trots ett stort utbud av fiffiga hjälpmedel finns det fortfarande mycket som kräver mänsklig kommunikation för att klara av. Inte minst för att majoriteten av alla med synnedsättning är gamla människor som har svårt att lära sig de nya fiffiga apparaterna.

  1. Vår vision för färdtjänsten i Sverige

    Färdtjänst ska vara en flexibel samhällsservice så att personer med synnedsättning kan arbeta, vara föräldrar och ha en givande fritid …

  2. Ledsagning

    Rätt till ledsagning ger oss samma rätt att röra oss utomhus som alla andra har.

  3. Hemtjänst

    Hemtjänst bör styras av brukarens behov, inte av byråkratiska regler.