Vård

Det finns många vinster med att utveckla kommunikationen mellan vården och patienterna. Ett gott bemötande påverkar hälsan positivt.

Samma sak gäller om patienten kan bli mer delaktig i vård och behandling. Ekonomiskt finns också mycket att tjäna på att patienter kommer i tid och inte missar läkarbesök eller operationer.

Synskadades Riksförbund lämnar fem förslag som skulle underlätta patienternas kontakter med vården.
Vi har utgått från personer med synnedsättning och blindhet, men våra förslag är av generell karaktär. Förbättringarna skulle vara till stor nytta för många.

Här kan du ladda ner plattformen som pdf-fil eller Word-fil. Båda filerna är tillgängliga med skärmläsare.

SRF:s plattform för kommunikation på patientens villkor [pdf]
SRF:s plattform för kommunikation på patientens villkor [word]