IT- och kommunikationsteknik

It- och kommunikationsteknik är ett område som växer snabbt. Det ger helt nya möjligheter att ta del av information, vidga kontaktytorna, utföra bankärenden helt på egen hand, ha jobb som tidigare inte var möjliga och ta del av olika tjänster.

Hemsidor, appar, intranät och utrustning skapas utifrån seendes önskemål. När vi som är synskadade eller blinda använder hjälpmedel stöter vi många gånger på stora problem. Det kan handla om allt från att inte kunna kommer åt länkar på en hemsida eller att knappar inte blir upplästa till att vi inte kan få ut ersättning för vård av sjukt barn, på grund av formulär som inte går att fylla i med våra hjälpmedel.

Vi välkomnar produkter med universell design; där hjälpmedelsfunktioner finns som en del av produkten, Vissa smarta telefoner, surfplattor, tv-apparater och även en del smarta klockor har sådana funktioner.

Syntolkning är också ett område där vi sett många framsteg de senaste åren, men där det också finns stor utvecklingspotential.

Förutom den traditionella syntolken som berättar om filmen, teatern eller museet finns idag även möjlighet att få filmer syntolkade via sin smartphone. Samma teknik är även på gång vad gäller syntolkning av tv-program.

Därför önskar vi att:

 • Företag och myndigheter som har information riktat till allmänheten följer de riktlinjer och standarder som finns för att tillgängliggöra hemsidor och appar. Det gäller även arbetsgivare.
 • Ny teknik ska innehålla stödfunktioner för att synskadade och blinda ska kunna använda den utifrån tanken om universell design. Den ska fungera för vem som helst, oavsett behov.

Detta har vi gjort:

 • De flesta kontantautomater har talfunktion för uttag. Tal för insättning är på gång.
 • Talande inloggningsdosa finns hos de flesta större banker.
 • Mobilt BankID fungerar med skärmläsare för iPhone och androidtelefoner.
 • Swedbank och Nordea kan skicka kontoutdrag i punktskrift. Du ringer bankens kundtjänst och beställer.
 • Kostnadsfri nummerupplysning (118 400) även till mobilen. Du som har ett läs- och skrivhandikapp ringer och beställer tjänsten hos Eniro: 020-364656.

För mer information kontakta:

Henrik GötessonIT- och konsumentfrågor
Telefon: 08-399149
E-Mail: henrik.gotesson@srf.nu

 1. Tillgängliga hemsidor

  När synskadade söker information på internet använder de olika hjälpmedel, till exempel punktskriftsdisplay och/eller talsyntes tillsam…

 2. E-tjänster

  E-tjänster innehåller många olika områden. Bland annat internetbank, mina vårdkontakter, att handla mat eller andra produkter på nätet.…

 3. Tillgängliga tidsskrifter

  Synskadades Riksförbund arbetar för att alla dagstidningar, tidskrifter och böcker ska vara tillgängliga för synskadade och blinda.

 4. Smartphones

  Smartphones är ett samlingsnamn för den nya generationens telefoner.

 5. Offentlig teknik

  Synskadades Riksförbund arbetar för att synskadade och blinda ska kunna ta del av samhället på lika villkor som alla andra.

 6. Marrakechfördraget

  Marrakechfördraget innebär att anpassade versioner av böcker och syntolkning för personer med synskador och för personer med lässvårigh…

 7. Webbtillgänglighetsdirektivet

  Den 1 januari 2019 fick Sverige en ny lag som syftar till att skapa en mer tillgänglig webb – särskilt för personer med funktionsnedsät…