Illustration hand med aktivitetsarmband/smart klocka
Smart teknik behöver tänka in synskadade.

Betalkortsterminaler med pekskärm – oanvändbart för synskadade

Betalkortsterminaler som har en knappsats med pekskärm där pinkoden ska slås blir allt vanligare. De kallas för "pin on glass". De har inget talstöd och därför kan den som helt saknar syn inte använda terminalen och betala för sig. Den som är i behov av stor text och tydliga kontraster kan också ha svårt att slå sin pinkod.

Grundläggande krav för en tillgänglig betalkortsterminal

  • Klar och tydlig text i displayen.
  • Stora och kännbara knappar
  • Siffran 5 ska vara märkt med en taktil (kännbar) punkt
  • Klar-knappen ska alltid sitta längst ned till höger på det numeriska tangentbordet.
  • Ett pip ska avges varje gång man trycker in en siffra på det numeriska tangentbordet som återkoppling på att siffran har registrerats.

Synskadades Riksförbund ser även att att terminalen kan läsa upp den summa man ska betala och att kunden kan få tal i egna hörsnäckor. Uttags- och insättningsautomater är en bra förebild.

Synskadades Riksförbund har kontinuerlig kontakt med inköpare och återförsäljare av betalkortsterminaler i Sverige. Parallellt pågår ett arbete inom European Blind Union. Målsättningen är att skapa kontakter med stora tillverkare av betalkortsterminaler och att påverka den kommande tillgänglighetsstandarden som ska tas fram på uppdrag av EU-kommissionen. Betalkortsterminaler som tas i bruk efter den 28 juni 2025 ska vara tillgängliga för personer med synnedsättning enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Relaterat

In touch, Screen Card Machines, poddcastavsnitt från BBC