Filmer om synskadades rättigheter

Här visar vi filmer för att öka medvetenheter om rättigheter för personer med synnedsättning.

Tio filmer om tio rättigheter kommer att finnas samlade här.
De tio rättigheterna baseras på FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. 

I ett projekt för att öka kunskaperna om synskadades rättigheter ingår nio länder. Slovakien, Tyskland, Montenegro, Frankrike, Litauen, Portugal och Spanien. Samt Nederländerna och Sverige som är partners i det så kallade PARVIS-konsortiet.

Filmerna finns tillgängliga på tio olika språk.

Videorna har gjorts med stöd från programmet Rights, Equality and Citizenship av Europeiska Unionen. Projektet pågår till och med 2022.

PARVIS = Promoting Awareness on the Rights of Visually Disabled People in an Inclusive Society

Länk till European Blind Unions hemsida.

  1. Lika rätt till arbete
  2. Rätten till personlig rörlighet
  3. Rätten till tillgänglig information
  4. Rätten till god hälsa på lika villkor som andra