Parvis – ett EU-projekt om våra rättigheter

I ett projekt för att öka kunskaperna om synskadades rättigheter ingår nio länder: Slovakien, Tyskland, Montenegro, Frankrike, Litauen, Portugal, Spanien, Nederländerna och Sverige. Länderna är partners i det så kallade PARVIS-konsortiet. PARVIS = Promoting Awareness on the Rights of Visually Disabled People in an Inclusive Society

Projektet har möjliggjort tio filmer om tio rättigheter. Samtliga finns samlade här.
De tio rättigheterna baseras på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Filmerna finns tillgängliga på tio olika språk.

Podcasten "Inclusive Education", som handlar om inkluderande utbildning, är också producerad inom ramarna för projektet.

Länk till Inclusive Education – Episode 7.

Videorna har gjorts med stöd från programmet Rights, Equality and Citizenship av Europeiska Unionen. Projektet pågick till och med 2022.

Länk till European Blind Unions hemsida.

  1. Rätten till en tillgänglig värld

    Personer med synnedsättning ska ges tillgång full till världen, precis som alla andra. Då behövs ett tillgängligt samhälle.

  2. Rätten att delta i det offentliga och politiska livet

    Personer med synnedsättning har inte samma möjlighet att delta i det offentliga och politiska samtalet och livet. Politiker och besluts…

  3. Lika rätt till arbete
  4. Rätten till personlig rörlighet
  5. Rätten till tillgänglig information
  6. Rätten till god hälsa på lika villkor som andra