Lika rätt till arbete

När de flesta människor med rätt kvalifikationer söker ett jobb, har de lika goda chanser som alla andra i denna konkurrensutsatta värld att få det. Så är inte fallet för blinda och synsvaga.

Detta är ett meddelande till alla politiker, arbetsgivare och journalister.

Många arbetsgivare tar inte ens hänsyn till oss, är utrustningen eller utbildningen, som vi behöver för att göra jobbet, är inte heller alltid tillgängliga för oss.

Detta leder oundvikligen till hög arbetslöshet bland synskadade personer. Detta är oacceptabelt! Rätten till lika tillgång till arbete omfattas av det hållbara utvecklingsmålet 8 och artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi har rätt att försörja oss i en miljö som är öppen, inkluderande och tillgänglig. Faktum är att det för oss fortfarande är en stor utmaning att få ett jobb, behålla det och utveckla en karriär. Det är därför vi behöver dig, så att du utifrån din roll kan åstadkomma förändring nu. Att öka medvetenheten, utveckla strategier och åtgärder för att säkerställa likvärdigt deltagande på arbetsmarknaden.

Att se till att vi har effektiv tillgång till teknisk utrustning, yrkesutbildning och karriärutveckling. Att visa arbetsgivare, arbetsförmedlare och yrkesutbildare hur de kan stödja oss på bästa sätt. Dela den här videon och gör arbete tillgängligt för blinda och synsvaga personer. För mer information, kontakta Synskadades Riksförbund. Den här videon har fått stöd från Europeiska unionens program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Syntolkning

Videon Lika rätt till arbete använder animerade bilder och texter för att sprida budskapet. Animeringen visar synskadade personer som nekas jobb eller inte befordras på grund av sin synnedsättning.
Ett blått kuvert hamnar i handen på en mörkhårig politiker i skjorta och slips. Bredvid honom är en skäggig man - en arbetsgivare. Intill honom en kvinnlig journalist med runda glasögon.

Tre ungdomar i ett väntrum; en kvinna med laptop, en ung man med en väska i knät och en man i vit skjorta och blå slips. De knackar på arbetsgivarens dörr. Arbetsgivaren tittar på en blind mans ansökan. Ordet nej dyker upp i en pratbubbla ovanför arbetsgivarens huvud. Vid ett annat skrivbord försöker en synsvag kvinna att läsa ett dokument. Ett frågetecken dyker upp i en pratbubbla ovanför hennes huvud.

På arbetsförmedlingen står en ung man med ledarhund. En kvinna bakom en disk tittar på en skärm och berättar med en axelryckning att hon inte har något att erbjuda honom.

En bild med byggstenar visar FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 8 och Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt. En hand tar fram artikel 27 ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
En blind man vid en dator använder ett punktskriftstangentbord. Vid sidan om honom är två seende kollegor. På väggarna i deras kontor finns skyltar i punktskrift. En skylt med texten ”Företaget inkluderingspolicy” visas. En kvinna med nedsatt syn har en stor datorskärm där hon förstorar texten till önskad storlek. Mannen med ledarhund står framför en klass med ett unga yrkesverksamma. Med hjälp av en video förklarar hur ledsagning av en blind person går till. Ett finger trycker på en pil på en smartphone med uppmaning att dela videon.

Filmen avslutas med SRF:s logotyp.