Rätten att delta i det offentliga och politiska livet

Personer med synnedsättning har inte samma möjlighet att delta i det offentliga och politiska samtalet och livet. Politiker och beslutsfattare – titta och agera!

Denna video som visar blindas och synsvagas deltagande i det offentliga och politiska livet, använder enkelt ritad animering och text för att illustrera det verbala budskapet.

Beskrivning scen för scen

Denna enkelt ritade animering använder en palett av icke-ämnesspecifika färger för att illustrera det verbala budskapet i videon. Närmast videons titel, i en vit cirkel, är två rosa plakat korsade, på den ena en bock och på den andra ett kors. Över orden detta är ett meddelande, landar ett kuvert i handen på en mörkhårig manlig politiker, som står intill en kvinnlig lokal tjänsteperson med lockigt orangefärgat hår och en kvinnlig journalist med vågigt blått hår och runda glasögon.

En ung kvinna med långt svallande mörkt hår är hemma och tittar på ett politiskt möte på tv, där en kvinnlig politiker debatterar med en manlig politiker från ett oppositionsparti. Ett frågetecken kring den manliga kandidaten dyker upp över den unga kvinnas huvud. För att illustrera tre sätt som en medborgare kan påverka politiken går en ung man för att rösta i en vallokal, där det finns affischer med politiska kandidater på en vägg.

En kvinnlig medborgare är inbjuden att gå med i ett politiskt parti av en aktiv partimedlem och därefter dyker hon upp på en affisch som en kandidat. En affisch dyker upp intill hennes föreställande en ung blind man i mössa och mörka glasögon, representerande ett annat parti. Han är den enda blinda eller synsvaga bland alla de andra kandidaterna.

Rätten att delta I det offentliga och politiska livet illustreras genom animerade bilder, inkluderande en användare av rullstol och en blind person, som står framför en regeringsbyggnad. Siffran 10.2 dyker upp högst upp i vänster hörn på bilden. Det är det hållbarhetsmål som lyfter universell, social och politisk inkludering. En mörkhyad hand plockar fram artikel 29 från en rad FN-konventionsfoldrar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att illustrera dessa rättigheter ledsagas en mörkhyad och skäggig man med mörkt lockigt hår, som använder käpp, in i en vallokal och fram till ett bås med gardin av den unga kvinnan med långt svallande mörkt hår. Hon står nu vid ett bås och studerar en kampanjfolder för en kvinnlig kandidat med synnedsättning.

Den blinda mannen som står i närheten, erbjuds också en folder. Den framgångsrika kvinnliga kandidaten, bär nu ett headset och läser ett dokument i punktskrift, lyfter sin hand för att rösta vid ett politiskt möte tillsammans med sina seende kollegor. Den skäggiga blinda mannen läser från ett dokument i punktskrift vid kommunstyrelsens möte där hans seende vän skriver upp sina observationer på en dator. Vid orden vi behöver er hjälp för att se till att dessa rättigheter upprätthålls, intervjuar journalisten politikern. Den unge mannen med mössa går in i vallokalen med sin ledarhund och den lokala tjänstepersonen drar ifrån gardinen i röstbåset för att bjuda in honom till att rösta. Han gör sina val genom att använda ett taktilt hjälpmedel för röstning som exempel på lämpligt material och utrustning. Den lokala tjänstepersonen står intill när han stoppar ner sina röstsedlar i öppningen i den genomskinliga boxen på bordet mitt i vallokalen.

Den kvinnliga politikern med synnedsättning talar med sina kollegor i deras moderna höga kontor och i sitt eget kontor utarbetar hon ett nytt lagförslag genom att använda förstoring på skärmen och tangentbord. Vid förfrågan om att dela denna video, trycker ett finger på en pil på ett hjälpmedel som hålls i handen där rubriken Rätten att delta i det offentliga och politiska livet står.

I sista sekvensen genomför den unge mannen i mössa med sin ledarhund vid sin sida ett politiskt tal vid en föreläsning med ett snöre med vimplar över sitt huvud, som representerar färgerna på hans parti. Till vänster om honom håller en pojke en banderoll över sitt huvud som visar en figur med käpp. På höger sida håller en ung flicka med tjockt svart lockigt hår upp en banderoll. På den står det ordet rösta i stora bokstäver intill hans partis logga.